Cpu Ram Hdd

Modèle > Hp Proliant Dl360

  • Hp Dl360 G5 2x Intel Cpu E5440 2.83ghz, 64go Ram, 2 Hdd Sas 142gb, Avec Rails
  • Hpe Dl360 Gen10 2x Xéon 8280 Cpu 1tb Ddr4 Ram 2x 300gb Hdd 2x Psu Rail
  • Hpe Dl360 Gen10 2x Xéon 8280 Cpu 1.5tb Ddr4 Ram 2x 300gb Hdd 2x Psu Rail
  • Hpe Dl360 Gen10 2x Xéon 5120 Cpu 1.5tb Ddr4 Ram 2x 300gb Hdd 2x Psu +rail