Ram Cpu Hdd

Modèle > Hp Z420

  • Hp Z420 Workstation Pc Intel Xeon E5-2643 Cpu 32gb Ram 250gb Hdd 300 Nvidia Nvs
  • Hp Z420 Workstation Pc Intel Xeon E5-2643 Cpu Ram 32gb Nvidia Nvs 300 250gb Hdd
  • Hp Z420 Workstation Intel Xeon E5-2620 Hexa-core Cpu 12 Treads 16gb Ram, 3tb Hdd